בעל חשבון בנק בחו"ל? רשות המיסים בישראל כבר מאחוריך!

 עו"ד עדי ניב- שותפה, מנהלת המחלקה הפלילית הוצווארון הלבן במשרד עו"ד דורון

ברזילי

הליך של גילוי מרצון משמעו שאדם מגיע מרצונו החופשי לרשויות המס ומדווח להם על קיומן של הכנסות

שעליהן לא דיווח בעבר לרשויות המס.

הליך גילוי מרצון קיים במדינת ישראל משנת 2005 . הליך זה מאפשר לאדם או חברה לדווח מיוזמתם

לרשויות על עבירות מס שביצעו, כמו אי דיווח, ניהול ספרים כוזב, העלמת הכנסות או פעולות אחרות

שבוצעו במטרה להתחמק מתשלום מסים. ההליך מאפשר למצהיר להימנע מהליכי חקירה ומעמידה בפני

דין פלילי, בתנאי שישלם את המס שהועלם במלואו – עם ריבית והצמדה – והוא תקף כל עוד המצהיר

עשה זאת מיוזמתו ולא לאחר פנייה או חקירה של הרשות.

החל משנת 2003 , שונתה שיטת המיסוי בישראל משיטה טריטוריאלית )בה המס חל על הכנסות נישום

מישראל בלבד( לשיטת מיסוי פרסונלית )כזו שבה כל הכנסותיו של תושב ישראל חייבות במס, ללא קשר

למקום בעולם בו הופקו(. לאחר השינוי, כל הכנסה, רכוש או הון של תושב ישראל – מכל מקום בעולם –

חייבת בדיווח לרשות המסים בישראל.

בעבר נושא החשבונות בחו"ל היה טאבו, כאשר הסיכוי שרשות המסים תקבל מידע עליהם היה אפסי –

אבל לאחרונה המצב משתנה. בעקבות המשבר הכלכלי העולמי וההבנה כי העשירים ביותר לא משתתפים

בנטל המס, מדינות העולם הבינו עד כמה חשוב לשתף מידע, וכיום בנקים נדרשים לבחון את מקורות

הכסף של הלקוחות שלהם .

המחייב כל מוסד פיננסי במדינות FATCA ־ השינוי החל בחקיקת חוק התאמת המיסוי הזר בארה"ב, ה

השונות לדווח לרשות המסים האמריקאית על חשבונות של אזרחי ארה"ב המתנהלים אצלו. לאור העובדה

שמוסד שמסרב לשתף פעולה מסתכן בסנקציות נגדו, הצליחה ארה"ב להכניע אפילו את הבנקים

השוויצריים הידועים כדיסקרטיים במיוחד. כעת, רוב הבנקים בעולם החלו לדרוש מאזרחי ארה"ב

המחזיקים בחשבונות אצלם להסדיר את נושא מיסוי ההון ולהציג על כך אישור מרשויות המס .

החל בקידום אמנת שיתוף מידע בין רשויות המס, ומחייבת את עשרות -OECD בעקבות מהלכים אלו, גם ה

המדינות החתומות עליה לדווח זו לזו על ההון בו מחזיקים אזרחיהן.

אמנם ישראל עדיין לא נמנית על המדינות שחתמו על האמנה )מכיוון שפקודת מס הכנסה מונעת זאת

ממנה(, אך רשות המסים ומשרד המשפטים מקדמים בימים אלה תיקון לחוק, שכבר עבר בקריאה ראשונה

בכנסת ויאפשר לישראל לעשות זאת, יחד עם החלטת ממשלה שנוסחה על ידי משרד האוצר ורשות

המסים, שצפויה להתקבל בקרוב. בנוסף, תקנות חדשות שיזמה נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, מגבילות

משמעותית את החיסיון בין בנקים ללקוחותיהם, ומאפשרות לרשות המסים לאתר מעלימי מס ביתר

קלות. במקביל, רשות המסים הישראלית כבר פנתה לארה"ב בבקשה להעביר מידע על חשבונות של

ישראלים בתחומיה. הבקשה טרם התקבלה אך ההערכה היא שתאושר.

לישראלים רבים נכסים רבים בחו"ל שאינם מדווחים, לרבות חשבונות בנק. רשות המסים רוצה לעודד

חשיפת הכנסות שמקורן בחו"ל, ולכן פירסמה לפני כשנתיים וחצי הוראת שעה לגבי הליך הגילוי מרצון,

המתייחסת לנכסים המצויים בחו"ל. הוראת שעה זו היתה תקפה כשנה, וכיום אינה בתוקף.

בהתאם להצהרות של בכירים מקרב רשות המיסים שבוצעו לאחרונה, יש בידי הרשות היום רשימות של

ישראלים שמחזיקים חשבונות בנק בחו"ל בעשרות מיליארדי שקלים, והם צפויים לקבל פנייה מרשות

המסים אנחנו נמצאים בעידן אחר, שבו מידע זורם גם מחו"ל לישראל ואנחנו יודעים להפעיל גם מקורות

בארץ שיודעים לספק לנו חומר, וזה דבר שעברייני המס צריכים להבין אותו" )רו"ח אבי ארדיטי , סמנכ"ל

.) חקירות ברשות המיסים בכנס לשכת רואי החשבון 2014

לאחרונה אף פורסם כי בכוונת רשות המסים לפרסם הוראת שעה חדשה בעניין גילוי מרצון של נכסי

ישראלים בחו"ל.

מטרת הוראה השעה החדשה, להגביר את אמון הציבור בתהליך, והרשות תאפשר להגיש בקשות לגילוי

מרצון באופן אנונימי.

הליך אנונימי של גילוי מרצון יאפשר לכל בעל חשבון זר בחו"ל לדווח על העלמות מס שביצע ולמנוע פתיחה

בהליכים פליליים נגדו .

חשוב לציין כי בהמשך, לאחר בחינת החוב, יימסר לרשות השם המלא של המדווח להמשך הליכי בדיקה

ודיווח .

שינוי נוסף שמתוכנן הוא יצירת מסלול מהיר לגילוי "כסף קטן": מי שמחזיק עד 2 מיליון ש"ח בחו"ל יוכל

להגיש דו"ח מתקן באופן גלוי, יחד עם בקשתו. במקרה זה הרשות תעביר את התיק לפקיד השומה לבדיקת

הבקשה, והמס ייגבה ללא תהליך של בחינה מעמיקה וארוכה של הרשות.

הוראת השעה החדשה צפויה להתפרסם בקרוב והיא תהווה הזדמנות אחרונה לבעלי הון בישראל

המחזיקים בחשבונות זרים בחו"ל להימנע ממעורבות פלילית בשל העלמת מסים.

רשות המיסים למעשה נותנת פתח לבעלי החשבונות הזרים הזדמנות אחרונה לדווח למדינה ולהתחמק

מהליך פלילי- רגע לפני שבנקים בכל העולם יתחילו לדווח לרשות המסים בישראל על חשבונות בחו"ל של

תושבי המדינה, רשות המסים מאפשרת לבעלי הון להצהיר עליהם באמצעות הליך משופר ואנונימי של

גילוי מרצון, במסגרתו כל בעל חשבון זר בחו"ל יוכל לדווח על חשבון הבנק בחו"ל וההכנסות שנבעו ממנו

ולמנוע פתיחה בהליכים פליליים נגדו.

רשות המיסים בהוראותיה האמורות מבהירה לבעלי ההון בחו"ל, כי היא בעקבותיהם והיא שמה לה

למטרה להעשיר את קופת המדינה באמצעות הון זה.

משכך, לשיטתנו ועל מנת למנוע חשיפה להליכים פליליים, שיכולים להיות ארוכים וקשים ומלווים בענישה

קשה שעלולה אף להיות מאחורי סורג ובריח, כדאי להקדים ולהגיע להבנות עם רשויות המס ולפעול בהליך

של גילוי מרצון.