איך חקירה פלילית יכולה לחסל חברה?

עדי ניב, עו"ד שותפה, מנהלת המחלקה הפלילית הצווארון הלבן במשרד עו"ד דורון ברזילי -

כאשר מדובר בחקירה פלילית שנפתחת בקול תרועה וזוכה לתהודה תקשורתית חסרת תקדים, קל וחומר

כאשר מדובר במעצר של בעלי החברה, דמות ציבורית מוכרת, עלולות להיות לפרסומים בתקשורת

השלכות הרות גורל על מעמדה של החברה ועל המשך פעילותה אם בכלל.

הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר החשוד הינו הרוח החיה מאחורי החברה ופעילותה של החברה מזוהה

ישירות עימו ובלעדיו אין. -

עלינו לזכור שמבחינה משפטית עומדת לחשוד בשלבי החקירה חזקת החפות אך ניכר, כי הנ"ל נדרסת

באחת ומתרוקנת מתוכן והתקשורת הופכת להיות גוף שופט, מרשיע, ואף, חורץ דינים שעה שהפרסום

עלול להוביל לחשיפת החברה לתביעות מפני לקוחות שלא נאמר תלונות פליליות, בחשד להפרות פליליות,

כאשר שאלת הפליליות בהתנהלות בעל השליטה עומדת עודנה בסימן שאלה שעה שהחקירה טרם מוצתה

ועשויה, להתברר, בסופו של יום, כמהומה רבה על לא דבר והתיק כלל לא יבשיל לכדי כתב אישום.

אך העובדה שהתיק בעניינו של בעל השליטה והחקירה כנגדו נסגרה, איננה משנה כבר שעה שהחברה שהוא

עומד בראשה התרסקה, הלקוחות עזבו והוצא כבר גזר דין מוות על החברה.

בעל השליטה, במקום לתעל משאביו ומרצו למגר את החשדות כנגדו עסוק בחזיתות נוספות מצד -

לקוחות, שעשויות אף הן להתברר כעורבא פרח וזאת לאחר בזבוז שעות משפט יקרות ומשאבים כלכליים -

והכל בחסותה של החשיפה התקשורתית.

התקשורת חורצת את הדין בלא כל משמעות להשלכות ובלא כל התייחסות לשלב בו מצויה החקירה הכל -

מתוך אותה נגזרת של זכות הציבור לדעת, חופש העיתונות וחופש הביטוי. אך עד מתי? באיזה מחיר? ומתי

יש להעדיף את האינטרס של ההגנה על החברה אל מול זכות הציבור לדעת?

כאשר אנו מדברים על פגיעה בחברה, בדרך כלל אנו מדברים על חברות המונות עשרות רבות של עובדים.

על חברות שפעלו במשך שנים רבות ללא לאות, אך בשל בעיה תזרימית כזו או אחרת נקלעו למשבר קל,

שאין להשליך ממנו על היתכנות פעילותה של החברה בעתיד או למחוק במחי יד את פועלה המבורך, רב

השנים של החברה בעבר.

עלולים לגרום לקריסה של מניות, לתביעות של לקוחות לפירוק, לכשלים בהתנהלותה השוטפת של

החברה, לחסימת קווי אשראי, בעיות תזרימיות מול הבנקים וכו'.

גם כך,ברוב המקרים, כל עוד החקירה הפלילית נמשכת, אין החברה ובעל השליטה החשוד, יכולים

לעשות דיספוזיציות בעסקיה ואף התנהלותה של החברה מוגבלת לאור הליכי החיפוש והתפיסה

וההימנעות משיבוש הליכי חקירה, כך שלהוסיף עוד נדבך ערטילאי שאיננו וודאי בדבר הפרסום, עלול

להעצים את הפגיעה, שגם כך נוצרה עקב החקירה והפגיעה בהתנהלותה שוטפת של החברה.

לא בטוח שכוונת המחוקק לגרום לשיתוק מערכתי של חברות ובכך לפגוע במשק הכלכלי ובדרך עקיפה

לפגוע עוד יותר בציבור, המשקיע באותן חברות. אין כל הגיון סביר בהתנהלות כאמור וניכר כי הפרסום

הגולמי והראשוני בדבר חקירותיהם של בעלי שליטה, עלול ליצור כדור שלג מסוכן אשר יהפוך את

המציאות העכשווית לבלתי הדירה תוך פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה שלא יהא ניתן ליית עליה את

הדעת.

על המחוקק לסייע בידי אותן חברות מובילות במשק כמו גם על בעלי השליטה בהן ולייתן דעתו לכך כי כל

פרסום שלילי, באשר הוא בדבר החברות כאמור, עלול לפגוע במשק וכי , ברוב המקרים יש להעדיף את

ההגנה על העסק והמשק על פני חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת.__